6 februari 2012

BANJARMASIN - Het sterftecijfer onder bevallende moeders is nog altijd hoog in Indonesië. Ieder uur overlijden twee moeders tijdens de geboorte van hun kind. Dit meldde en functionaris van het nationaal Agentschap Familieplanning BKkbN, Sudibyo.

Hij zei dat volgens een gehouden onderzoek over geheel 2011 het sterftecijfer voor bevallende moeders uit is gekomen op 228 op de 100.000 geboorten. Het sterftecijfer voor pasgeborenen ligt op 34 per 1.000. Dit is op een bevolking waarvan slechts 60 procent de basisschool of gelijkwaardig onderwijs heeft afgemaakt. De levensverwachting is ongeveer 70 jaar.

Het BKkbN is dan ook van plan om meer vroedvrouwen op te leiden. In totaal zouden dit er 35.000 moeten zijn. ook moeten er 10.000 doktoren en gyneacologen bijkomen om voor betere omstandigheden te zorgen rond bevallingen. Vrouwen krijgen buiten deze extra hulp ook informatie over voorbehoedsmiddelen.

Met het toegenomen aantal personeel wat straks beschikbaar is, zou het sterftecijfer terug moeten lopen. Vooral geboorten in afgelegen gebieden moeten op deze manier veiliger worden. Ook moet de kindersterfte door betere voorlichting teruggedrongen worden.